October 11, 2010

In opdracht van de Universiteit Utrecht gaat Doelmatica meehelpen met een project dat wordt verricht door het Meertens Instituut. Dit project richt zich op het in kaart brengen van alle liederen in de loop der eeuwen. Doelmatica heeft de opdracht gekregen om met behulp van open source standaarden de programmeerwerkzaamheden te verrichten voor de ontwikkeling van dit datawarehouse.

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.